ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

 

Όποιος δεν επιλέγει την Online Υποβολή Πρότασης, μπορεί να αποστείλει την πρότασή του με συμβατικό τρόπο
  • στα Γραφεία της ΑΝΚΟ, Δ/νση Φον Καραγιάννη 1-3, Τ.Κ. 50100, Κεντρικό Πρωτόκολλο,
  • ή στο Fax: 24610 38628
  • ή στο e-mail anko@anko.gr.