ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για Θέματα Τεχνικής Υποστήριξης:
Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. - ΑΝΚΟ

Φον Καραγιάννη 1-3 Κοζάνη
Τηλ: 24610 24022
Fax: 24610 27946

Πληροφορίες:
Σιδηρόπουλος Αναστάσιος
Πτωχούλης Παναγιώτης
Τσιαρτσιώνη Βασιλική